Thư viện điện tử

Liên kết Website

Thư điện tử

Thành tích đạt được

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1

Thông tin Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay96
mod_vvisit_counterHôm qua82
mod_vvisit_counterTuần này246
mod_vvisit_counterTuần rồi743
mod_vvisit_counterTháng này863
mod_vvisit_counterTháng rồi8790
mod_vvisit_counterTất cả936598
Bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể của Chi ủy chi bộ

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HƯNG THẠNH                      ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

       CHI BỘ TRẦN HOÀNG NA

                                   

                                                                          Hưng Thạnh, ngày 01 tháng 09 năm 2012

 

 

BẢN KIỂM ĐIỂM, TỰ PHÊ BÌNH VÀ PHÊ BÌNH

 

TẬP THỂ CHI ỦY CHI BỘ

 

Theo tinh thần Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề xây dựng Đảng cấp bách hiện nay

                                             -----------------

Thực hiện Nghị quyết số 12 Hội nghị lần thứ tư Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “ Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Căn cứ kế hoạch số 06-KH/QU ngày 16 tháng 4 năm 2012của Ban thường vụ Quận ủy và Hướng dẫn số 01-HD/BTC của Ban tổ chức Quận ủy và kế hoạch số 28-KH/ĐU của Đảng ủy phường Hưng Thạnh về việc thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ 4 Ban chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Một số vấn đề cấp bách về xây dựng Đảng hiện nay”

Chi ủy chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na nhiệm kỳ VIII (2012-2015) kiểm điểm tự phê bình và phê bình tập thể chi bộ trường Trần Hoàng Na cụ thể như sau:

A-   Ưu điểm:

1- Việc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng.

Chi bộ xác định xây dựng Chi bộ trong sạch vững mạnh là nhiệm vụ then chốt, là nhân tố đảm bảo cho mọi thắng lợi. Công tác chính trị tư tưởng được đặt lên hàng đầu. nhiều năm qua các nghị quyết, chủ trương của Đảng, Nhà nước và của Ngành đều được triển khai học tập quán triệt trong toàn chi bộ và quần chúng một cách nghiêm túc, hàng tháng các chi bộ đều sinh hoạt quán triệt nội dung mới của Đảng, Nhà nước trong tập san thông tin nhằm cập nhật thông tin và nâng cao kiến thức cho cán bộ đảng viên.

Thực hiện Chỉ thị 03-CT/TW về “Tiếp tục đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Chi Ủy, Ban giám hiệu, cán bộ, đảng viên tự giác gương mẫu đi đầu và xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát của tổ chức Đảng và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức của cán bộ, đảng viên và quần chúng. Mỗi đảng viên đều đăng ký việc làm cụ thể theo tấm gương đạo đức của Bác. Đưa việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh vào sinh hoạt thường xuyên của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể. Xây dựng và tổ chức thực hiện tốt chương trình hành động. Lấy kết quả học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh là một trong những tiêu chuẩn đánh giá, bình xét, phân loại đảng viên, đánh giá công chức, viên chức cuối năm. 

Tham dự đầy đủ các lớp bồi dưỡng, tập huấn do Sở và Phòng tổ chức đầy đủ. Coi trọng việc giáo dục đạo đức, lối sống cho thế hệ trẻ theo tấm gương đạo đức Bác Hồ, thiết lập kế hoạch bài học có tích hợp về đạo đức Hồ Chí Minh để giảng dạy ở các lớp; việc học tập và làm theo tác phong, phong cách của Bác, thể hiện cụ thể trong công việc thường ngày, trong quan hệ với nhân dân, đồng chí, đồng nghiệp... Thông tin thời sự, các văn bản của Đảng và chính quyền thường xuyên nghiêm túc và kịp thời. Đảng viên và quần chúng trong đơn vị nhận thức về chính trị được nâng lên. Đảng viên, quần chúng học tập chính trị nghị quyết nghiêm túc, lắng nghe,ghi chép đầy đủ. Luôn đề cao tinh thần trách nhiệm.

Đặc biệt nhấn mạnh việc làm theo qua những hành vi thiết thực, cụ thể. Trong các kỳ họp, sinh hoạt dưới cờ luôn tìm những mẩu chuyện kể về Bác để kể lại cho tập thể GV, HS cùng nghe để cùng học tập và noi theo,phù hợp với đặc điểm hoạt động của trường học, mỗi thầy cô giáo luôn là tấm đạo đức tự học và sáng tạo; không vi phạm 2 không với 4 nội dung của Bộ trưởng Bộ giáo dục ban hành; xây dựng trường học thân thiện học sinh tích cực.

Công tác chính trị tư tưởng được chi bộ quan tâm hàng đầu nên không có khiếu tố khiếu nại trong đơn vị. chi bộ đạt trong sạch vững mạnh và vững mạnh tiêu biểu

*Việc quản lý kiểm tra, giám sát cán bộ đảng viên thực hiện quy định những điều đảng viên không được làm.

Bên canh công tác chính trị tư tưởng, chi bộ thực hiện tốt công tác quản lý đảng viên và tổ chức sinh hoạt Đảng có chất lượng, đúng định kỳ, nội dung sinh hoạt đều thực hiện tốt theo Hướng dẫn của Ban Tổ chức Thành ủy Cần Thơ, Quận ủy Cái Răng.

Lãnh đạo cán bộ đảng viên và quần chúng giám sát hoạt động của quần chúng thực hiện đúng đường lối chính sách pháp luật của Đảng và nhà nước.

Xây dựng được chương trình hành động của chi bộ, thực hiện các nghị quyết của cấp trên, thi hành điều lệ Đảng, các qui định của đảng viên về công tác xây dựng Đảng chính sách, pháp luật … liên quan đến quyền và trách nhiệm của đảng viện trong chi bô. Xây dựng và thực hiện quy chế làm việc theo quy định, duy trì nề nếp họp hội đúng giờ.

Quản lý phân công phù hợp với trình độ năng lực từng đảng viên, giới thiệu đảng viên đang công tác liên hệ với chi ủy, đảng ủy cơ sở, gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. 100% đảng viên và giáo viên đều tích cực tham gia học tập nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, chính trị khi có khóa đào tạo, tự học tự rèn. Có phân công các đồng chí đảng viên giám sát các hoạt động của chi bộ của nhà trường.

2-Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu cảu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Có thực hiện quy hoạch cán bộ theo quy định hàng năm. Luôn phát hiện và bồi dưỡng lực lượng kế thừa cho đơn vị

Tư tưởng đảng viên ổn định, an tâm công tác, tích cực hoàn thành nhiệm vụ được giao.Tất cả đảng viên không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm, đủ tư cách đảng viên và đều hoàn thành tốt đến xuất sắc nhiệm vụ được giao. Không có đảng viên xếp mức 3; có 3 đảng viên nhận huy hiệu Hồ Chí Minh, giấy khen của Quận ủy

Tuyển dụng nhân sự đúng công văn số 705/UBND của Chủ tịch ủy ban quận Cái Răng ký ngày 28/7/2008 và theo Thông tư liên tịch số 35/ 2006 /TTLT-BGĐT-BNV của Bộ Giáo dục Đào tạo và Bộ Nội ban hành ngày 23 tháng 08 năm 2006. Có thành lập Hội đồng xét tuyển công khai khách quan đúng quy chế. Đã tuyển dụng được 6 viên chức.

3-Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng.

-Công tác lãnh chỉ đạo và điều hành của tập thể chi bộ:

Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công việc do Đảng bộ, chi bộ và ngành giáo dục cấp trên đề ra. Lãnh đạo xây dựng và thực hiện quy chế dân chủ cơ sở ở đơn vị- chống tham nhũng, quan liêu lãng phí và các hiện tượng tiêu cực khác. Luôn phát huy dân chủ, phê và tự phê, nhằm xây dựng mối đoàn kết nhất trí trong chi bộ, giúp nhau cùng tiến bộ

Lãnh đạo thực hiện quốc phòng toàn dân, an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội trong đơn vị. Xây dựng các ban ngành, đoàn thể trong nhà trường đạt vững mạnh xuất sắc, thực hiện đúng nhiệm vụ, đúng chức năng. Lãnh đạo chính quyền, đoàn thể tích cực tham gia xây dựng, giám sát bảo vệ thực hiện đường lối chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước.

Chất lượng và hiệu quả giáo dục được nâng lên rõ rệt. Cơ sở vật chất nhà trường ngày càng được khang trang hơn. Đội ngũ công chức viên chức được đào tạo nâng cao về trình độ học vấn và chuyên môn nghiệp vụ đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ mới. Các bộ phận đoàn thể luôn luôn đổi mới nội dung và hình thức hoạt động cho phù hợp với thực tế nhà trường và các đoàn thể đều được công nhận vững mạnh, xuất sắc, không có đoàn thể yếu kém.

-Vai trò lãnh đạo của đồng chí Bí thư:

Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy nguồn nội lực và ngoại lực, thu hút tất cả các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.Phát huy tính chủ động sáng tạo, đổi mới phương pháp quản lý, lãnh chỉ đạo, cải tiến phương pháp dạy học, hoàn thành nhiệm xuất sắc nhiệm vụ được giao.Hoàn thành các tiêu chí CMC và PCGDTH đúng độ tuổi mức độ 2. Chất lượng giáo dục và hiệu quả đào tạo ngày càng được nâng lên có GV, HS đạt qua các kì thi các cấp. Đề án nâng cao chất lượng trường đạt chuẩn Quốc gia luôn được tham mưu với cấp ủy Đảng chính quyền địa phương và có triển khai sâu rộng trong toàn thể đảng viên và quần chúng trong đơn vị để thực hiện; kết quả trường đã tái công nhận chuẩn Quốc gia mức độ1 vào ngày 31/8/2012.

Trường đạt trường học thân thiện học sinh tích cực xuất sắc được Sở Giáo dục và Đào tạo khen tặng, trường đạt văn minh; nhiều năm qua luôn đạt Tiên tiến xuất sắc được bằng khen UBNDT/P bằng khen của Bộ GD&ĐT; Chi bộ được Thành ủy tặng huy hiệu Hồ Chí Minh; quận Ủy tặng giấy khen.

-Xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh:

Với tinh thần đoàn kết nhất trí nổ lực của chi ủy; được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo chuyên môn của Ngành giáo dục quận và sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Từ đó, tập thể chi bộ nhất trí cao tập trung lãnh đạo công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ phát triển nhà trường một cách xuất sắc. Chi bộ đã đề ra nghị quyết chương trình, nhiệm vụ kịp thời, xác hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Xác định được những nội dung trọng yếu để tập trung chỉ đạo như: Phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan.

-Công tác phát triển đảng viên:

Trong nhiệm kỳ đã tạo nguồn cảm tình Đảng 8 đồng chí, kết nạp đảng viên mới 6 đồng chí, chỉ tiêu Đảng ủy giao 4, so với chỉ tiêu Đảng Ủy giao đạt 150 %.

*Nguyên nhân ưu điểm:

Xuất phát từ đường lối đúng đắn của Đảng, được sự quan tâm lãnh chỉ đạo trực tiếp của Đảng ủy, của Phòng GD&ĐT quận, chi ủy cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Biết giữ gìn được sự đoàn kết có quyết tâm vượt qua khó khăn.

Những kết quả đạt được là do tinh thần đoàn kết nhất trí nổ lực của chi bộ; được sự quan tâm lãnh chỉ đạo của Đảng ủy, sự chỉ đạo chuyên môn của Ngành giáo dục quận và sự hỗ trợ của các ban ngành đoàn thể trong và ngoài nhà trường. Từ đó, tập thể chi bộ nhất trí cao tập trung lãnh đạo công chức viên chức hoàn thành nhiệm vụ phát triển nhà trường một cách xuất sắc.

Chi bộ đã đề ra nghị quyết chương trình, nhiệm vụ kịp thời, xác hợp với tình hình thực tế của nhà trường. Xác định được những nội dung trọng yếu để tập trung chỉ đạo như: Phát huy dân chủ, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ quan. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Phát huy nguồn nội lực và ngoại lực, thu hút tất cả các nguồn lực chăm lo cho sự nghiệp giáo dục.

B. Khuyết điểm - hạn chế:

1) Việc đấu tranh ngăn chặn và đẩy lùi tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống của một bộ phận không nhỏ của cán bộ, đảng viên, trước hết là cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, để nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu cảu Đảng.

Ở một vài cá nhân: Chưa phát huy hết sức mạnh chiến đấu của người đảng viên; Chưa đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa cao. Chi bộ tiếp tục tuyên truyền giáo dục để mỗi cá nhân khắc phục trong thời gian tới.

2-Về xây dựng đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp, đáp ứng yêu cầu cảu thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế.

Công tác quy hoạch cán bộ chưa mang tính kế thừa.Việc quy hoạch cán bộ quản lý (Phó hiệu trưởng) chưa đạt theo kế hoạch, nên cấp trên phải điều động nhân sự nơi khác về trường.

          3-Về xác định rõ thẩm quyền, trách nhiệm người đứng đầu cấp ủy, chính quyền trong mối quan hệ với cấp ủy, tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị, tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng

Trong nhiệm kỳ qua đã xảy ra vụ cháy nhỏ đã phát hiện kịp thời và khắc phục hậu quả.

Còn một vài quần chúng tư tưởng làm việc chưa tự giác vì nhiệm vụ chung, đảng viên đôi khi chưa tích cực thuyết phục động viên để tư tưởng quần chúng chuyển biến về nhận thức.

Sự chia sẻ trách nhiệm với nhà trường với phụ huynh với đồng nghiệp đôi khi còn thiếu ở một vài đảng viên.

Trong chi ủy hoạt động chưa đều tay. Bí thư chưa mạnh dạn giao việc cho cấp ủy viên.

Giữa nhiệm kỳ VII khuyết 1đ/c chi ủy viên do điều kiện sức khỏe xin được nghỉ hưu trước thời gian.

Do đặc thù nhiệm vụ của trường 2 buổi/ngày nên việc đảng viên là giáo viên kiêm nhiệm công tác trong chi ủy còn hạn chế; năng lực hoạt động chưa cao; chưa có kỹ năng lãnh đạo.

*Nguyên nhân hạn chế:

Chưa mạnh dạn trong phê và tự phê. Năng lực của từng đồng chí trong chi ủy chưa đồng đều.

Bí thư chi bộ là hiệu trưởng thường xuyên được Phòng GD&ĐT quận điều đi công tác, trước đây trường thiếu nhân sự PHT, giáo viên,… nên phần nào cũng ảnh hưởng đến hoạt động chi bộ.

Do đặc thù trường học 2 buổi/ ngày, cấp ủy là giáo viên nên việc họp chi ủy gặp khó khăn. Các đảng viên kiêm nhiệm công tác trong chi ủy không có chế độ chính sách nên cũng chưa tái tạo được sức lao động cho cấp ủy chi bộ trường học.

Còn một vài đảng viên còn ngại tham gia đóng góp ý kiến xây dựng chi bộ và nhà trường vì chưa phát huy hết sức mạnh chiến đấu của người đảng viên; chưa đặt lợi ích của tập thể lên trên lợi ích cá nhân; Việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác chưa cao. chi bộ tiếp tục tuyên truyền giáo dục để mỗi cá nhân khắc phục.

C. Giải pháp khắc phục khuyết điểm hạn chế:

1) Giải pháp khắc phục trước mắt:

Tăng sức mạnh chiến đấu của Đảng trong mỗi đảng viên, mạnh dạn trong phê và tự phê để giúp nhau cùng tiến bộ. Đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh với hình thức chia sẻ việc học tập theo tấm gương đạo đức của Bác nhiều hơn..

Đảm bảo đủ nhân sự theo biên chế trường 2 buổi để là tiền đề cho việc cử đảng viên trẻ đi học lớp trung cấp chính trị.

Bí thư mạnh dạn giao việc cho chi ủy viên; Từng cá nhân cấp ủy chi bộ khắc phục khó khăn để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Thực hiện quy hoạch lực lượng kế thừa mang tính chắc chắn và bền vững hơn.

2.Giải pháp trong thời gian tới:

Tất cả đảng viên tư tưởng ổn định, lập trường vững vàng, yên tâm công tác luôn là đội quân tiên phong trong các hoạt động của nhà trường và địa phương; kịp thời tham mưu với cấp trên những việc làm phù hợp cũng như giải quyết những vướng mắc khó khăn trong công tác, không để xảy ra tiêu cực, mất đoàn kết trong nội bộ. Thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu công việc do Đảng bộ, chi bộ và ngành giáo dục cấp trên đề ra.

Xây dựng và phát triển trường Tiểu học Trần Hoàng Na là hoạt động có ý nghĩa quan trọng trong việc thực hiện Nghị Quyết của chính phủ về đổi mới giáo dục phổ thông, chỉ đạo của Sở giáo dục Đào tạo Cần Thơ, Phòng Giáo dục và Đào tạo quận Cái Răng. quyết tâm xây dựng một ngôi trường luôn ổn định về số lượng, đảm bảo về chất lượng và có uy tín trên toàn quận Một ngôi  trường thân thiện, uy tín, chất lương. Nơi phụ huynh, học sinh tin cậy. Một chiếc nôi rèn luyện để giáo viên và học sinh luôn có khát vọng vươn lên.

Trên đây là bản kiểm điểm tự phê bình và phê bình của tập thể chi bộ trường Trần Hoàng Na. Rất mong được sự đóng góp của các đồng chí.

 

Nơi nhận:                                                                       T/M CHI BỘ

-BTC Quận ủy,                                                                                BÍ THƯ

-BCH Đảng ủy,

-Lưu: VT                                                                              

.                                                                                                Lê Thị Thúy Phượng

                                                                          

                                                                                 

 

 

 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng
Giáo viên

Video Tiêu biểu

Developed by JoomVision.com

Liên kết Website

music

Please update your Flash Player to view content.