Thư viện điện tử

Liên kết Website

Thư điện tử

Thành tích đạt được

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1

Thông tin Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay461
mod_vvisit_counterHôm qua347
mod_vvisit_counterTuần này1526
mod_vvisit_counterTuần rồi1759
mod_vvisit_counterTháng này3693
mod_vvisit_counterTháng rồi9417
mod_vvisit_counterTất cả738123
Báo cáo tham luận Đảng năm 2012

ĐẢNG ỦY PHƯỜNG HƯNG THẠNH         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TRẦN HOÀNG NA

 

                                                   Hưng Thạnh, ngày 11 tháng 12 năm 2012

                                     

BÁO CÁO THAM LUẬN

MỘT SỐ BIỆN PHÁP ĐẨY MẠNH VIỆC THỰC HIỆN CHỈ THỊ 03 HỌC TẬP LÀM THEO TẤM GƯƠNG ĐẠO ĐỨC HỒ CHÍ MINH VỀ VAI TRÒ LÃNH ĐẠO CỦA CHI BỘ TRƯỜNG TRONG CÔNG TÁC PHÁT TRIỂN ĐẢNG VIÊN VÀ HỌC NGHỊ QUYẾT

---------------------------

 

I/ĐẶT VẤN ĐỀ :

Quản lý con người là một khoa học và là một nghệ thuật, làm thế nào để xây dựng chi bộ trường có tinh thần trách nhiệm hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ của Đảng giao cho, đòi hỏi chi ủy phải đổi mới phương pháp quản lý sẽ làm nên thành quả.

Làm thế nào để thực hiện được điều ấy, buộc chi ủy phải đưa công tác chính trị tư tưởng lên hàng đầu. Đó là đẩy mạnh việc học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, những điều Bác dạy những việc Bác làm rất gần gũi với mỗi người, nó có tinh nhân văn sâu sắc dễ áp dụng vào thực tiễn. Nếu có biện pháp, biết áp dụng chắc chắn sẽ đem lại thành công.

Chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na quán triệt sâu sắc Chỉ thị 03- của Bộ chính trị là phát huy vai trò lãnh đạo của chi bộ, làm tốt công tác phát triển đảng viên và tích cực học tập nghị quyết.

II/BIỆN PHÁP THỰC HIỆN VÀ KẾT QUẢ ĐẠT ĐƯỢC:

          1/ Công tác phát triển Đảng:

          Chi ủy đã xác định công tác phát triển đảng viên là trách nhiệm của chi bộ nhà trường, trong đó vai trò của chi ủy hết sức quan trọng để hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đã đề ra.

Chi ủy đã luôn tuyên truyền sâu rộng trong đơn vị để đội ngũ luôn nâng cao ý thức trở thành một viên chức vừa hồng vừa chuyên, được thể hiện qua tất cả các kỳ họp, qua giao tiếp thông thường.

Phát huy dân chủ tạo sự thống nhất đoàn kết trong chi bộ, nâng cao ý thức phê và tự phê vì vào Đảng để nâng cao sức mạnh chiến đấu những thói hư tật xấu của chính bản thân mình để vươn tới Chân -Thiện - Mĩ

Chiến đấu chống mọi thói hư tật xấu chung quanh để góp phần xây dựng đất nước công bằng dân chủ văn minh. Như Bác đã nói “Muốn làm cách mạng phải cách tính nết mình trước tiên” , “ Người cách mạng phải có đạo đức cách mạng làm nền tảng, mới hoàn thành nhiệm vụ cách mạng vẻ vang...”.

Đối với viên chức có cá tính mạnh mẽ bằng phương pháp: “ Mưa dầm thấm lâu”; “Nước chảy đá mòn” kiên trì tác động thường xuyên lên mỗi cá nhân để tất cả đều quán triệt ra sức học tập và làm theo lời dạy của Bác     “Học để làm việc, học để làm người, học để làm cán bộ, học để phụng sự đoàn thể, giai cấp công nhân, Tổ quốc và nhân loại”.

Nâng cao ý thức cho viên chức là được việc đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự tự hào của người giáo viên.

Trong quá trình công tác, chi ủy luôn tăng cường công tác giám sát, luôn phát hiện nhân tố điển hình để giới thiệu cho Đảng xem xét.

Luôn tạo điều kiện để viên chức dự học lớp cảm tình Đảng như sắp xếp công việc, bổ trí nhân viên giáo viên dạy thay, làm thay công việc để người đi học an tâm hoàn thành nhiệm vụ học tập.

Phân công kịp thời những đảng viên đi trước kèm cặp cho đối tượng cảm tình đảng hoặc đảng viên mới.

Tắng cường công tác bồi dưỡng chính trị cho đảng viên mới và bồi dưỡng nhận thức chính trị cho đối tượng chuẩn bị kết nạp.

Mạnh dạn chọn viên chức trẻ mới vào nghề nhưng hội đủ những nhân cách cơ bản của người đảng viên, về chuyên môn thiếu một chút chi bộ sẽ bồi dưỡng sau, chi ủy vẫn cử đi học lớp cảm tình Đảng và kết quả chi bộ đã có những đảng viên trẻ được đứng vào hàng ngũ của Đảng mặc dù chỉ mới có 2 tuổi nghề nhưng đã có bước đột phá mạnh mẽ khi là đảng viên Đảng CSVN.

Khi có quyết định kếp nạp chi ủy luôn tổ chức lễ kết nạp kịp thời để không làm mất quyền lợi chinh trị của giáo viên, mặc dù lễ kết nạp phải tổ chức vào giờ nghỉ trưa do trùng công tác chuyên môn hoặc công việc khác.

          Đảng viên phải luôn luôn gương mẫu trong lời nói, lời nói luôn đi đôi với việc làm, luôn giữ gìn danh dự của Đảng luôn là tấm gương để quần chúng noi theo.

          Được sự quan tâm của Đảng ủy phường Hưng Thạnh và bằng các biện pháp trên hàng năm trường đều viên chức đi học lớp cảm tình Đảng và luôn có đảng viên mới được kết nạp, đảm bảo đủ và vượt chỉ tiêu. Trong năm 2012 chi bộ đã kết nạp được 2 đảng viên mới, 1 hồ sơ đang xem xét và cử đi học cảm tình Đảng 5 viên chức. Nâng tổng số đảng viên của chi bộ lên đến 13 đ/c, trong đó có 2 dự bị. Qua xét phân loại đảng viên năm 2012 chi bộ trường có 2/ 13 đảng viên xếp loại mức 1 đạt tỷ lệ: 15, 38 %, đảng viên xếp mức 2: 11/13 đồng chí đạt tỷ lệ: 84,62 %.

2/Việc học tập nghị quyết:

Chi bộ đã quán triệt phương châm tư tưởng thông thì hành động sẽ đúng chính vì vậy công tác chính trị tư tưởng luôn được chi bộ xác định là mặt trận hàng đầu bằng cách chi bộ đã tích cực bồi dưỡng trình độ lý luận cho đảng viên thông qua các hoạt động tại đơn vị và dự tập trung do các cấp tổ chức.

Đối với chi bộ trường có loại hình 2 buổi/ ngày và có bán trú việc sắp xếp bố trí cho đảng viên đi học gặp rất nhiều khó khăn nhưng với việc thay đổi nhận thức để chi bộ phát triển vì đây là quyền lợi chính trị của đảng viên; quyền phải đi đôi với nghĩa vụ nên chi ủy quyết tâm tạo điều kiện để đảng viên tham gia học tập đạt 100% đảng viên tham dự. (trừ trường hợp vắng mặt do công việc: gia đình có tang chế, hoặc bản thân bị bệnh).

Chi bộ cũng cấp phát tập bút cho đảng viên ghi chép các buổi học tập bồi dưỡng và xem đây là sổ tay học tập chính trị chuyên môn nghiệp vụ của cá nhân để chính quyền xem đây là minh chứng để đánh giá công chức viên chức cuối năm về phân loại theo quy định của Bộ nội vụ và đánh giá chuẩn nghề của Bộ Giáo dục Đào tạo.

Kết quả 100% đảng viên, quần chúng học tập chính trị nghị quyết nghiêm túc, lắng nghe, ghi chép đầy đủ, đều quán triệt các chuyên đề : Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh có viết bài thu hoạch và đề ra phương hướng hoạt động được tập thể đóng góp ý kiến để rút kinh nghiệm. Đảng viên trong nhà trường đều trung thành với lý tưởng của Đảng, yên tâm công tác, yêu nghề mến trẻ, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt bất cứ công việc gì mà Đảng và cấp trên giao phó. Không có đồng chí nào vi phạm ý thức, tổ chức kỷ luật, vi phạm đạo đức nhà giáo, không có biểu hiện tiêu cực, xa rời Đảng hoặc không hoàn thành nhiệm vụ cấp trên giao.

3/Việc tổ chức học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh:

Tập thể chi bộ, đảng viên và quần chúng đều đăng ký nội dung cụ thể về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, tập thể và cá nhân đưa ra chi bộ đóng góp bổ sung. Căn cứ vào nội dung đăng ký chi bộ phân công đảng viên giám sát việc thực hiện, có uốn nắn giúp đỡ tạo điều kiện để tất cả học tập tốt và có tổ chức cho tập thể cá nhân tự nhận xét xoay vòng về việc học tập thông qua việc chia sẻ những việc đã làm hoặc chưa làm được có nêu được nguyên nhân và hướng khắc phục với định kỳ hàng tháng và hàng quý thì làm bản tự phê.

Luôn tổ chức sâu rộng trong đảng viên, quần chúng học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Bác từ các câu chuyện kể trong tủ sách của thư viện, thông qua các buổi tuyên truyền giới thiệu sách định kỳ, trong kỳ họp chi bộ, các kỳ họp của nhà trường và tích hợp vào các tiết học có bài giảng phù hợp nội dung…. Chính vì thế chi bộ đã đạt được thành tích trong năm 2012 là chi bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu, được quận ủy tặng giấy khen; Trường học đạt tiên tiến xuất xắc được bằng khen của Bộ GD&ĐT và nhiều cá nhân được khen cao như Huân chương Lao động, chiến sĩ thi đua, bằng khen UBNDT/P,…Học sinh giỏi các cấp được nâng lên đặc biệt là có giải toàn quốc.

III/ BÀI HỌC KINH NGHIỆM:

          Tranh thủ sự lãnh chỉ đạo của Đảng ủy phường.

Phát huy vai trò lãnh đạo của Đảng trong đơn vị.

Nói và làm theo nghị quyết.

Tạo môi trường để đảng viên và quần chúng phát triển.

Xác định đúng mục tiêu để từng cá nhân và đơn vị phấn đấu.

          Nâng cao ý thức cho đội ngũ. Tăng cường công tác chính trị tư tưởng, tích cực học tập theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đảng viên luôn nâng cao tinh thần cầu tiến, không chùn bước trước những khó khăn, dám nghĩ dám làm, biến cái khó khăn của cá nhân và tập thể thành cái mạnh của riêng mình.

 

                                                             CHI ỦY TRƯỜNG TRẦN HOÀNG NA 

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng
Giáo viên

Video Tiêu biểu

Developed by JoomVision.com

Liên kết Website

music

Please update your Flash Player to view content.