Thư viện điện tử

Liên kết Website

Thư điện tử

Thành tích đạt được

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1

Thông tin Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay109
mod_vvisit_counterHôm qua82
mod_vvisit_counterTuần này259
mod_vvisit_counterTuần rồi743
mod_vvisit_counterTháng này876
mod_vvisit_counterTháng rồi8790
mod_vvisit_counterTất cả936611
Quy chế dân chủ trong hoạt động trường Tiểu học Trần Hoàng Na

 

QUY CHẾ THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG HOẠT ĐỘNG
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HOÀNG NA
NĂM HỌC : 2011-2012
(Ban hành kèm theo Quyết định sô:……/QĐ.TH THN)

CHƯƠNG I
NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG


Điều 1. Mục đích thực hiện dân chủ trong nhà truờng:


1.Thực hiện dân chủ trong Nhà trường là điều kiện cần có để thực hiện tốt Luật giáo dục, mọi hoạt động của Nhà trường thông qua hình thức dân chủ sẽ tạo điều kiện cho phụ huynh, cán bộ coongchuwsc, viên chức và các đoàn thể và các lực lượng xã hội được quyền được biết, được bàn, cùng làm cùng kiểm tra, với mục đích tham gia xây dựng và phát triển đơn vị ngày càng phát triển.


2.Nhằm phát huy quyền làm chủ tập thể, huy động tiềm năng trí tuệ của cán bộ quản lý, giáo viên và của học sinh, góp phần xây dựng nền nếp trật tự kỷ cương trong mọi hoạt động, ngăn chặn hiện tượng tiêu cực, để sự nghiệp giáo dục phát triển đúng hướng.


Điều 2. Nguyên tắc thực hiện dân chủ trong nhà trường:


1. Mở rộng dân chủ phải đảm bảo trên nguyên tắc tập trung dân chủ, đảm bảo vai trò tổ chức lãnh chỉ đạo của tổ chức Đảng, thực hiện trách nhiệm của hiệu truởng và phát huy vai trò tổ chức trong đoàn thể nhà truờng
2. Thực hiện dân chủ phải thực hiện trong khuôn khổ Hiến Pháp, Luật pháp, quyền phải đi đôi với trách nhiệm và nghĩa vụ, dân chủ phải gắn liền với kỷ luật kỷ cương của đơn vị.
3. Xử lý nghiêm minh những hành vi lợi dụng dân chủ, xâm phạm quyền tự do dân chủ làm ảnh hưởng đến uy tín hoạt động của nhà trường và của Ngành.


CHƯƠNG II
THỰC HIỆN DÂN CHỦ TRONG NỘI BỘ NHÀ TRUỜNG

Mục 1: TRÁCH NHIỆM CỦA HIỆU TRƯỞNG


Điều 3. Hiệu trưởng là người do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền bổ nhiệm, chịu trách nhiệm quản lý và chỉ đạo các hoạt động của nhà trường. Hiệu trưởng có trách nhiệm như sau:


1.Quản lý và điều hành mọi động hoạt của nhà trường chịu trách nhiệm truớc pháp luật và cấp trên về toàn bộ hoạt động của đơn vị.
2.Tổ chức quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường.
3.Hiệu trưởng phải đạt chuẩn hiệu trưởng trường tiểu học. Sau mỗi năm học được công chức viên chức trong trường và cấp có thẩm quyền đánh giá về công tác quản lý các hoạt động và chất lượng giáo dục của nhà trường theo quy định.
4. Thực hiện chế độ hội họp theo đúng quy định như họp liên tịch, họp toàn thể công chức viên chức của đơn vị, hội nghị cán bộ công chức, viên chức, đại hội cha mẹ học sinh hằng năm...
5. Thực hiện chế độ công khai tài chánh theo quy định, (Thông tư số 09/2009/TT-BGDĐT ngày 07/5/2009) công khai các quyền lợi chế độ chính sách và việc đánh giá định kì cán bộ công chức, viên chức và học sinh.
6. Gương mẫu đi đầu trong việc đấu tranh những biểu hiện không dân chủ như cửa quyền, sách nhiễu, thành kiến ,trù dập, tham nhũng....
7. Lắng nghe và tiếp thu những ý kiến của cá nhân,tổ chức, đoàn thể trong nhà trường, có biện pháp giải quyết đúng theo chế độ chính sách hiện hành của nhà nước, theo các quy chế, quy định của Ngành, nội quy, quy chế của nhà trường và phải phù hợp với trách nhiệm và thẩm quyền được giao. Nếu vượt quá thẩm quyền giải quyết thì phải thông báo cho tổ chức, cá nhân, đoàn thể trong nhà trường được biết và báo cáo lên cấp trên.
8.Thực hiện triệt để nguyên tắc tập trung dân chủ trong quản lý nhà trường, phối hợp chặt chẽ với các đoàn thể cá nhân để phát huy dân chủ trong mọi hoạt động. Xử lý nghiêm minh các trường hợp lợi dụng dân chủ để cản trở công việc xây dựng và đổi mới hoạt động của đơn vị theo mục tiêu của Ngành đề ra.
9. Bảo vệ và giữ gìn uy tín của nhà trường, xây dựng ngôi trường theo chuẩn Quốc gia, Xây dựng văn hóa trong trường học đạt tiêu chí đơn vị có đời sống văn hoá tốt và đạt trường học thân thiện học sinh tích cực.
10. Hướng dẫn đôn đốc kiểm tra hoạt động của cấp dưới trong việc thực hiện dân chủ, kịp thời giải quyết những kiến nghị của cấp dưới theo chức năng được giao.
11. Cùng với tổ chức công đoàn tổ chức Hội nghị công chức mỗi năm một lần theo quy định. Tổ chức bồi dưỡng chuyên môn nghiệp vụ để giáo viên nâng cao tay nghề, tích cực hướng dẫn giáo viên thực hiện nghiêm túc Hai không với 4 nội dung do Bộ GD&ĐT phát động, thực hiện Dân chủ kỷ cương tình thương trách nhiệm. Tích cực học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, mỗi thầy cô giáo là tấm gương đạo đức tự học và sáng tạo.


Điều 4. Những việc hiệu trưởng phải lấy ý kiến tham gia xây dựng đóng góp của cá nhân hoặc tổ chức đoàn thể trong nhà trường trước khi quyết định:


1.Kế hoạch tuyển sinh, kế hoạch phát triển trường học.
2.Kế hoạch tuyển dụng, đào tạo bồi dưỡng trình độ chuyên môn và nghiệp vụ cho cán bộcông chức, viên chức.
3. Kế hoạch xây dựng cơ sở vật chất, quy chế chi tiêu nội bộ
4. Các biện pháp tổ chức phong trào thi đua khen thưởng, lề lối làm việc, xây dựng nội quy, quy chế trường học.
5. Các báo cáo sơ kết, tổng kết theo định kỳ trong năm học.


Mục 2: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC :


Điều 5. Cán bộ, công chức viên chức có trách nhiệm


1.Thực hiện các nhiệm vụ và quyền của giáo viên theo quy định của Luật giáo dục, Luật công chức, Điều lệ truờng Tiểu học, đồng thời phải hoàn thành nhiệm vụ đơn vị giao cho một cách tự giác. Quán triệt chỉ thị 33 của Thủ tướng chính phủ chống tiêu cực khắc phục bệnh thành tích trong giáo dục với 4 nội dung, Quyết định số 03/2007/BNV Quy tắc ứng xử của cán bộ công chức, viên chức, Quyết định số 14/2007/QĐBGD&ĐT Quy định về chuẩn nghề nghiệp của giáo viên, Quyết định số 16/2008/QĐBGD&ĐT quy định về đạo đức nhà giáo, có ý thức xây dựng đơn vị ngày càng phát triển.
2. Tham gia đóng góp ý kiến về những nội dung quy định ở điều 4 quy chế này.
3. Kiên quyết đấu tranh chống những biểu hiện bè phái, mất đoàn kết và những biểu hiện tiêu cực khác tại đơn vị. Luôn học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, luôn là tấm gương sáng cho HS noi theo trong mọi hoạt động
4. Thực hiện tốt Luật công chức viên chức, pháp luật Phòng chống tham nhũng và thực hành tiết kiệm. Nghiêm túc chấp hành luật pháp Nhà nước, không vi phạm pháp luật, không tham gia vào các tệ nạn xã hội hoặc bao che cho người khác vi phạm, thực hiện tốt quy định dạy thêm.
5. Giữ gìn phẩm chất uy tín, danh dự của cá nhân, ngành nghề và uy tín của nhà trường, trung thực trong công việc, tận tuỵ với nghề nghiệp, yêu thương học sinh, biết tham gia việc làm nhân đạo, biết chia sẻ khó khăn với đồng nghiệp và học sinh, hướng dẫn giúp đỡ đồng nghiệp trong công tác. Không được có hành vi, lời nói làm tổn thương đến tinh thần và thể xác của người khác (Đồng nghiệp, phụ huynh và học sinh)
6. Thực hiện nghĩa vụ công dân, các quy định của pháp luật và của Ngành, các quyết định của hiệu trưởng, nhận nhiệm vụ do hiệu trưởng phân công, chịu sự kiểm tra đánh giá của hiệu trưởng và của các cấp quản lý giáo dục.
7. Luôn học tập và rèn luyện để nâng cao sức khỏe, trình độ chính trị chuyên môn nghiệp vụ, tích cực đổi mới phương pháp giảng dạy.
8.Tham gia công tác phổ cập giáo dục tiểu học ở địa phương.
9.Có ý thức thực hành tiết kiệm điện văn phòng phẩm…. Phòng tránh cháy nổ một cách tích cực, phải tắt nguồn điện khi ra khỏi phòng. Có tinh thần trách nhiệm bảo quản tài sản nhà trường. Giữ gìn sạch sẽ trường lớp.


Điều 6. Những việc giáo viên, cán bộ công chức được biết, giám sát và tham gia ý kiến


1.Những chủ trương chế độ chính sách của Đảng và Nhà nước đối với cán bộ, giáo viên, công chức.
2.Những quy định về sử dụng tài sản, xây dựng cơ sở vật chất của nhà trường
3.Việc giải quyết đơn thư tố cáo theo quy định của Luật khiếu nại tố cáo.
4. Công khai các khoản đóng góp của Phụ huynh, việc sử dụng kinh phí và chấp hành chế độ thu chi quyết toán theo hiện hành
5.Giải quyết các chế độ quyền lợi vật chất, tinh thần cho cán bộ, giáo viên, công chức và học sinh
6.Việc nâng bậc lương, thuyên chuyển, điều động, đề bạc khen thưởng, kỷ luật.
7.Những vấn đề về tuyển sinh, thi cử, xét duyệt lên lớp và hoàn thành chương trình bậc tiểu học.
8.Báo cáo sơ tổng kết, nhận xét đánh giá công chức, chuẩn nghề nghiệp hàng năm.


Điều 7. Những việc học sinh được biết:


Học sinh phải được biết những nội dung sau:
1.Những quy định của Ngành và của trường có liên quan đối với học sinh
2.Không được vô lễ, xúc phạm nhân phẩm danh dự, xâm phạm than thể người khác. Không gian dối trong học tập kiểm tra. Không được gây rối an nhinh trật tự trong nhà trường và nơi công cộng.
3.Những thông tin có liên quan đến học tập rèn luyện và các khoản đóng góp của học sinh.
4. HS đủ tuổi được vào đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh
5. Học sinh có kiến thức phòng chống một số dịch bệnh như cúm A (H1N1), Cúm gia cầm (H5N1), sốt xuất huyết, chân tay miệng, viêm hô hấp… Được ngậm thuốc ngừa sâu răng hàng tuần.
6. Được bảo vệ, chăm sóc đối xử bình đẳng. Được tham gia các hoạt động nhằm phát triển năng khiếu, được chăm sóc giáo dục hòa nhập theo quy định.
7. Được nhận học bổng và được hưởng các chính sách xã hội theo quy định
8. Được khen thưởng nếu đạt thành tích trong học tập


Mục: 3 TRÁCH NHIỆM CỦA NHÀ TRƯỜNG


Nhà trường có trách nhiệm chủ động phối hợp với gia đình và xã hội thực hiện mục tiêu nguyên lý giáo dục.


Điều 8. Trách nhiệm của trường Tiểu học:


1.Phổ biến ngay từ đầu năm kế họach hoạt động và các kế hoạch có liên quan đến cán bộ công chức, viên chức và học sinh
2. Thông báo công khai nội quy, tiêu chuẩn cách đánh giá xếp loại học sinh, khen thưởng và kết quả của từng học sinh.
3. Định kỳ 3 lần trong năm tổ chức Hội nghị bậc phụ huynh để thông báo kế họach và nhiệm vụ năm học, trách nhiệm của các bậc cha mẹ và thông báo kết quả học tập của học sinh để phụ huynh biết
4.Giáo viên chủ nhiệm lớp là người đại diện cho nhà trường tổ chức hoạt động thực hiện dân chủ của lớp mình, thường xuyên tiếp thu và tổng hợp ý kiến của học sinh và phụ huynh để phản ánh cho hiệu trưởng biết giải quyết kịp thời theo đúng quy định.
5.Kịp thời thông báo các chủ trương chính sách mới của Đảng, Nhà nước, các quy chế quyết định của Ngành cho cán bộ công chức, viên chức biết để thực hiện.
6. Thường xuyên tiếp nhận những nội dung đóng góp ý kiến của cá nhân và đoàn thể, dưới nhiều hình thức như đối thoại trực tiếp, qua cuộc họp, thùng thư góp ý ….
7. Nhà trường có trách nhiệm giải quyết các ý kiến cụ thể rõ ràng và giải quyết các đơn thư khiếu nại theo luật định.


Mục 4: TRÁCH NHIỆM CỦA CÁC ĐƠN VỊ CÁC ĐOÀN THỂ TỔ CHỨC TRONG NHÀ TRƯỜNG.


Điều 9. Trách nhiệm của các bộ phận trong bộ máy quản lý nhà trường


1 Phó hiệu trưởng có nhiệm vụ:


a/Chịu trách nhiệm điều hành công việc do hiệu trưởng phân công.
b/Điều hành hoạt động của nhà trường khi được hiệu trưởng ủy quyền.
c/Gương mẫu thực hiện và hướng dẫn cho giáo viên thực hiện tốt quy chế chuyên môn. Động viên tổ khối và giáo viên hoàn thành chức năng nhiệm vụ được phân công.
d/Tổ chức và hướng dẫn giáo viên tham gia tốt các phong trào do các cấp tổ chức. Quản lý các câu lạc bộ năng khiếu của Nhà trường.
e/Tham mưu đề xuất giúp hiệu trưởng thực hiện tốt quy chế này.


2.Tổ trưởng chuyên môn có nhiệm vụ:


a/Tham mưu đề xuất những biện pháp giúp hiệu trưởng trường thực hiện tốt quy chế này.
b/Chấp hành và tổ chức thực hiện tốt các hoạt động dân chủ
c/Thực hiện nghiêm túc lề lối làm việc của tổ, thực hiện đúng chức năng nhiệm vụ theo quy định của Luật giáo dục và điều lệ trường tiểu học mới, hướng dẫn các thành viên trong khối thực hiện đúng quy chế chuyên môn, tham gia đầy đủ các phong trào do Ngành tổ chức đạt kết quả, xây dựng tổ khối tiên tiến


Điều 10. Trách nhiệm của các đoàn thể:


Người đứng đầu đoàn thể là người đại diện cho đoàn thể phải có trách nhiệm:
Phối hợp với nhà trường trong việc tổ chức thực hiện quy chế dân chủ trong họat động của nhà trường, không gây khó khăn bao che cho cấp dưới và phải hoàn toàn chịu trách nhiệm nếu có hành vi thiên vị bao che cho hành vi sai phạm.
Nâng cao chất lượng sinh họat đoàn thể, dân chủ bàn bạc các chủ trương biện pháp thực hiện nhiệm vụ, Xây dựng đoàn thể từ vững mạnh trở lên
Thanh tra nhân dân có trách nhiệm thực hiện chức năng giám sát kiểm tra việc thực hiện quy chế này


Điều 11. Trách nhiệm của cha mẹ (người giám hộ) và Ban đại diện cha mẹ học sinh


Ban đại diện cha mẹ học sinh có trách nhiệm thu thập ý kiến đóng góp của các cha mẹ để cùng nhà truờng giải quyết các nội dung sau:
Những công việc có liên quan đến học sinh
Vân động các bậc phụ huynh thực hiện chủ trương chính sách chế độ mà học sinh được hưởng hoặc nghĩa vụ phải đóng góp theo quy định và tham gia các hoạt động xã hội hoá ở địa phương
Phản ánh trao đổi với nhà trường về vấn đề liên quan đến công tác giáo dục trong nhà truờng.


CHƯƠNG III
QUAN HỆ GIẢI QUYẾT CÔNG VIỆC GIỮA NHÀ TRƯỜNG VỚI CÁC CƠ QUAN QUẢN LÝ CẤP TRÊN VÀ
CHÍNH QUYỀN ĐỊA PHƯƠNG


Điều 12. Nhà trường với cơ quan cấp trên:


1.Phục tùng sự chỉ đạo của cơ quan quản lý cấp trên, thực hiện chế độ báo cáo đúng quy định kịp thời và nghiêm túc.
2.Kịp thời phản ánh nhũng vướng mắc khó khăn của nhà trường về Phòng Giáo dục và Đào tạo quận.
3. Phản ánh những vấn đề chưa rõ ràng trong việc quản lý chỉ đạo của cấp trên.
Điều 13. Quan hệ của nhà trường đối với chính quyền địa phương và nhà truờng có trách nhiệm đảm bảo môi quan hệ chặt chẽ với các cơ quan chính quyền địa phương để giải quyết những vấn đề có liên quan đến công tác giáo dục và chăm lo quyền lợi cho học sinh.


CHƯƠNG IV
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH


Điều 14. Các cá nhân tổ chức đoàn thể trong nhà trường thực hiện tốt quy chế này sẽ được khen thưởng.


Vi phạm theo quy chế này sẽ bị xử lý theo Luật cán bộ công chức và quy định của pháp luật.

 


Tin mới hơn:
Tin cũ hơn:

 

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng
Giáo viên

Video Tiêu biểu

Developed by JoomVision.com

Liên kết Website

music

Please update your Flash Player to view content.