Thư viện điện tử

Liên kết Website

Thư điện tử

Thành tích đạt được

Please wait while JT SlideShow is loading images...
Photo Title 1

Thông tin Website

mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterHôm nay218
mod_vvisit_counterHôm qua259
mod_vvisit_counterTuần này1194
mod_vvisit_counterTuần rồi1501
mod_vvisit_counterTháng này3891
mod_vvisit_counterTháng rồi6561
mod_vvisit_counterTất cả700319
The News
Quy chế Đại hội chi bộ trường Trần Hoàng Na nhiệm kỳ VIII

CHI BỘ TRẦN HOÀNG NA             ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

ĐẠI HỘI NHIỆM KÌ VIII             Hưng Thạnh ngày 13 tháng 6 năm 2012

                       *

QUY CHẾ LÀM VIỆC

ĐẠI HỘI CHI BỘ TRƯỜNG TRẦN HOÀNG NA

NGHIỆM KÌ VIII (2012-2015)

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam khóa XI. Thực hiện sự chỉ đạo của Ban thường vụ Quận ủy và kế hoạch số 17/KH/ĐU về việc tổ chức Đại hội chi bộ trực thuộc Đảng Ủy. Để đảm bảo cho Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2012-2015 đạt yêu cầu, đúng nguyên tắc, Đại hội đề ra Quy chế làm việc như sau:

I. CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI:

ĐIỀU1. Chủ tịch do Đại hội bầu ra bằng hình thức biểu quyết để điều hành các công việc của đaị hội.

ĐIỀU 2. Nhiệm vụ của đoàn chủ tịch:

Chuẩn bị nội dung các vấn đề để Đại hội thảo luận và biểu quyết.

Hướng dẫn đại hội thảo luận quán triệt tiêu chuẩn, số lượng, cơ cấu vấp ủy.

Lập danh sách bầu cử, lấy biểu quyết của đại hội, thông qua danh sách bầu cử.

Giới thiệu số lượng, danh sách Tổ kiểm phiếu, phổ biến nguyên tắc thủ tục bầu cử trong Đại hội.

ĐIỀU 3. Nguyên tắc làm việc của đoàn chủ tịch:

Làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, quyết định theo đa số.

Chủ tịch phân công một số đồng chí điều hành công việc trong Đại hội.

II. THƯ KÝ ĐẠ HỘI :

ĐIỀU 4. Thư ký Đại hội là những đảng viên chính thức do Chủ tịch đại hội giới thiệu, đại biểu biểu quyết.

- Thư ký là bộ phận giúp việc của Đại hội do đoàn chủ tịch trực tiếp điều hành.

ĐIỀU 5. Nhiệm vụ của thư ký:

Ghi biên bản, tổng hợp ý kiến thảo luận, dự thảo nghị quyết của đại hội

Quản lý và phát hành tài liệu của Đại hội theo sự chỉ đạo của Đoàn chủ tịch và gửi đến cấp uỷ khoá mới mọi hồ sơ, tài liệu của Đại hội khi Đại hội kết thúc.

ĐIỀU 6. Đại hội Đảng viên không bầu ban thẩm tra tư cách đại biểu Cấp uỷ triệu tập Đại hội báo cáo với Đại hội tình hình và tư cách đảng viên tham dự Đại hội.

III/ PHÁT BIỂU Ý KIẾN:

ĐIỀU 7. Đại biểu phát biểu ý kiến dựa trên cơ sở văn kiện đã thông qua, phát biểu phải tập trung vào nội dung các nhiệm vụ, mục tiêu mang tính xây dựng, không phát biểu mang tính cá nhân và ý kiến tối đa không quá 20 phút

IV.THỂ LỆ BẦU CỬ TRONG ĐẠI HỘI:

ĐIỀU 8. Số lượng cấp ủy do Đại hội quyết định theo điều lệ Đảng quy định.

ĐIỀU 9. Chủ tịch Đại hội điều hành việc bầu cử.

ĐIỀU10. Chủ tịch Đại hội báo cáo về tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu cấp ủy và trình bày vấn đề nhân sự do Đại hội nêu ra.

ĐIỀU 11. Chủ tịch Đại hội điều hành việc thảo luận và lấy biểu quyết số lượng vào cấp ủy.

ĐIỀU 12. Các đại biểu thảo luận nhân sự giới thiệu ứng cử và đề cử vào cấp ủy bằng danh sách trích ngang của người được đề cử và được người đó đồng ý.

ĐIỀU 13. Chủ tịch Đại hội tổng hợp danh sách ứng cử, đề cử cho rút hoặc không cho rút khỏi danh sách, trường hợp có nhiều ý kiến chưa thống nhất thì Chủ tịch Đại hội xin ý kiến quyết định của Đại hội. Tiến hành lập danh sách bầu cử, công bố và lấy biểu quyết của Đại hội.

ĐIỀU 14. Chỉ có đảng viên chính thức mới có quyền bầu cử cấp ủy cấp mình, đảng viên sinh hoạt tạm thời và đảng viên dự bị không cóp quyền ứng cử và bầu cử.

ĐIỀU 15. Bầu lần thứ nhất chưa đủ số lượng quy định, có bầu tiếp cho đủ hay không là do Đại hội quyết định.

ĐIỀU 16. Tổ kiểm phiếu gồm một số đại biểu không có tên trong danh sách bầu cử. Tổ kiểm phiếu có nhiệm vụ hướng dẫn cách thức bỏ phiếu, phát phiếu, thu phiếu kiểm phiếu, xem xét và kết luận các phiếu không hợp lệ và những ý kiến khiếu nại về bầu cử niêm phong số phiếu bầu, bàn giao cho chủ tịch Đại hội.

V. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀSINH HOẠT CỦA ĐẠI BIỂU:

ĐIỀU 17. Giờ Đại hội trong ngày, Sáng 7 giờ 30 phút đến 11 giờ. Chiều từ 13 giờ 30 phút đến 17 giờ. Trong thời gian Đại hội đại biểu không được vắng mặt, trường hợp đặc biệt phải được sự đồng ý của chủ tịch đại hội.

ĐIỀU 18. Đại biểu không được tiếp khách, không giải quyết công việc cơ quan hoặc việc riêng trong thời gian đại hội làm việc.

ĐIỀU 19. Khi biểu quyết hoặc xin ý kiến phát biểu đưa tay phải

ĐIỀU 20. Tất cả đại biểu phải chấp hành đúng chương trình làm việc do Đại hội thông qua. Đại biểu dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề, lịch sự, nghiêm túc.

 

 
Chương trình Đại hội chi bộ trường TH Trần Hoàng Na nhiệm kỳ VIII (2012-2015)

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CHI BỘ

TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HOÀNG NA            

NHIỆM KỲ VIII (2012-2015)

____________________

 

I/NGHI THỨC:

1- Chào cờ (Hát Quốc ca - Quốc tế ca)

2- Tuyên bố lý do,

3- Giới thiệu đại biểu.

4- Đề cử Chủ tịch Đại hội và Thư ký Đại hội (Biểu quyết)

5- Báo cáo tình hình đảng viên tham dự đại hội.

II/. NỘI DUNG:

1- Đọc lời khai mạc Đại hội.

2- Đọc báo cáo kiểm điểm thực hiện nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ VII (2010-2012) và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ VIII (2012-2015)

3-Thông qua bản tự phê bình của Chi ủy nhiệm kỳ VII (210-2012).

4-Thảo luận và đóng góp ý kiến – Thông qua ý kiến đóng góp văn kiện.

5- Biểu quyết các chỉ tiêu

6- Tuyên bố hết nhiệm kỳ

7- Đoàn chủ tịch khai thông tiêu chuẩn, yêu cầu cơ cấu, số lượng cấp ủy khoá mới.

8-Giới thiệu số lượng, cơ cấu cấp ủy khóa mới (Biểu quyết)

9-Thông qua danh sách trích ngang cấp ủy viên khóa mới (Biểu quyết).

       10-Thông qua số lượng, danh sách tổ kiểm phiếu (Biểu quyết)

       11-Tổ kiểm phiếu khai thông nguyên tắc, thể lệ bầu cử.

       12- Báo cáo tình hình đảng viên đến thời điểm, bỏ phiếu

       13 -Bầu cử

- Bầu Ban Chi ủy - Công bố kết quả

- Bầu Bí thư, - Công bố kết quả

- Bầu Phó bí thư. - Công bố kết quả

 

       14- Cấp ủy khóa mới ra mắt hứa hẹn.

       15-Ý kiến phát biểu chỉ đạo của cấp trên

       16-Thông qua nghị quyết Đại hội (Biểu quyết)

III/BẾ MẠC ĐẠI HỘI:

       1- Đọc lời bế mạc Đại hội.

       2-Chào cờ (Hát Quốc ca- Quốc tế ca).

       3-Cảm tạ của Ban tổ chức

 

 

 

 

 
Bảng đăng ký Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh

 

ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HƯNG THẠNH                         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN HOÀNG NA                  

    

                                                                                     Hưng Thạnh, ngày 13 tháng 02 năm 2012

 

BẢN ĐĂNG KÝ TẬP THỂ CHI BỘ

Thực hiện chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012

-----------------------------------

Tập thể Chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na thuộc Đảng bộ phường Hưng Thạnh.

Qua nghiên cứu tìm hiểu nội dung chuyên đề “ Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh suốt đời phấn đấu cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng, cuộc sống riêng giản dị” năm 2012, tập thể chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na đăng ký thực hiện các việc sau:

1/Tỉ lệ đảng viên tham gia đăng ký nội dung cá nhân đạt 11/11 đạt 100%

2/Chi bộ tâm đắc nhất những vấn đề : cần, kiệm, liêm, chính, chí công vô tư, làm người công bộc tận tụy, trung thành của nhân dân, đời tư trong sáng

3/Chi bộ sẽ đăng ký thực hiện nội dung cụ thể của chuyên đề phù hợp với cơ quan đơn vị là:

Tận dụng hết quỹ thời gian hiện có để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Lên lớp, tổ họp đúng giờ. Tiết kiệm trong sử dụng điện, nước, điện thoại, văn phòng phẩm của cơ quan    

             Bảo quản tốt tài sản của nhà trường. Tài chính luôn thực hiện công khai theo Thông tư 09 của BGDĐT. Phát huy sức mạnh của dân chủ trong mọi hoạt động, không để xảy ra hiện tượng khiếu nại tố cáo trong đơn vị.

Đăng ký việc làm đổi mới, nâng cao chất lượng giảng dạy tham dự phong trào do cấp trên tổ chức đạt kết quả cao. Đổi mới công tác quản lý cho phù hợp với mục tiêu chung. Luôn nâng cao chất lượng giáo dục.

Công chức viên chức trường làm việc với tinh thần trách nhiệm, thực hiện tốt “Kỉ cương, tình thương, trách nhiệm”. Tạo mọi điều kiện để tất cả trẻ em trong độ tuổi đều được đến trường.

Nghiêm túc chấp hành sự phân công của Đảng cấp trên. Làm tốt công tác phát triển đảng viên, hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới. Xây dựng tập thể đạt Lao động xuất sắc, đoàn thể đạt từ vững mạnh trở lên.

4/Chi bộ thực hiện đăng ký bằng cách: Đăng ký nội dung cụ thể thông qua Chi bộ lấy ý kiến sau khi tập thể thống nhất, nộp về Đảng Ủy phường.

Giải pháp: Cá nhân đăng ký việc làm cụ thể. Thiết lập chương trình hành động chung, làm cho tập thể quán triệt, nhân rộng điển hình, tuyên dương đề nghị về trên khen thưởng.

5/ Thời gian Chi bộ thực hiện nội dung trên: Trong suốt năm học 2011-2012 và học kỳ 1 năm học 2012-2013.

6/ Những sáng kiến thực hiện chuyên đề: Mở rộng việc đăng ký không chỉ trong phạm vi giới hạn cho đảng viên mà mở rộng trong quần chúng. Tăng cường kiểm tra giám sát việc cá nhân thực hiện, uốn nắn giúp đỡ để cá nhân thực hiện đúng việc đã đăng ký.

7/ Cuối năm Chi bộ đạt trong sạch vững mạnh tiêu biểu.

 

                                                                                  TM. CHI BỘ

                                                                                                 BÍ THƯ

                                                                                  

                                                                                         Lê Thị Thúy Phượng                  

 
QUY CHẾ LÀM VIỆC CỦA CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HOÀNG NA

 

   ĐẢNG BỘ PHƯỜNG HƯNG THẠNH         ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

CHI BỘ TRƯỜNG TH TRẦN HOÀNG


Số:…../QC-CBTH                               Hưng Thạnh, ngày 05 tháng 01 năm 2011                          

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA CHI ỦY TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN HOÀNG NA

----------------------------------------------------

 

Căn cứ Điều lệ Đảng cộng sản Việt Nam; Căn cứ sự chỉ đạo của Đảng ủy phường Hưng Thạnh ; Chi uỷ chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na ban hành quy chế làm việc của chi ủy như sau:

 

CHƯƠNG I

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ CỦA CHI ỦY

Điều 1. Chức năng chính trị tư tưởng: Chi ủy chi bộ trường tiểu học Trần Hoàng Na là hạt nhân chính trị, lãnh đạo đảng viên, người lao động và tuyên truyền, vận động công chức viên chức của đơn vị, nghiêm chỉnh chấp hành đường lối, chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, quy chế của Ngành.

Xây dựng đội ngũ cán bộ đảng, đoàn thể có đủ phẩm chất, năng lực và hoạt động có hiệu quả, được đảng viên và quần chúng tín nhiệm.

Ngăn ngừa có hiệu quả các biểu hiện mất đoàn kết nội bộ.

Chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện thắng lợi nghị quyết và chương trình hành động của chi bộ.

 

Điều 2. Lãnh đạo đảng viên, công chức viên chức trong đơn vị tích cực học tập, nâng cao trình độ về chính trị, chuyên môn, nghiệp vụ. Tích cực học tập, không ngừng nâng cao trình độ về chuyên môn; nghiệp vụ; xây dựng tinh thần đoàn kết, hợp tác, tương trợ giữa các thành viên trong đơn vị.

         Lãnh đạo xây dựng tổ chức công đoàn, đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh và các đoàn thể khác đẩy mạnh phong trào thi đua, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Điều 3. Xây dựng tổ chức Đảng: Căn cứ sự chỉ đạo của Cấp uỷ phường chi ủy đề ra chủ trương, biện pháp xây dựng chi bộ trong sạch vững mạnh, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và đội ngũ đảng viên, góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục đào tạo

Thực hiện đúng nguyên tắc tập trung dân chủ, chế độ tự phê bình và phê bình, nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, giữ gìn đoàn kết thống nhất trong nội bộ, thực hiện đúng các quy định về bảo vệ chính trị nội bộ; chống những biểu hiện tiêu cực làm ảnh hưởng đến thanh danh của Đảng và đạo đức tư cách của người đảng viên.

Nâng cao nhận thức cho đảng viên nêu cao vai trò tiên phong, gương mẫu, phấn đấu trở thành người lao động giỏi, tích cực học tập, nâng cao trình độ về chuyên môn, nghiệp vụ và gương mẫu thực hiện nghĩa vụ công dân nơi cư trú. Không vi phạm 19 điều đảng viên không được làm; Giữ tốt mối liên hệ đảng viên nơi cư trú.

Thường xuyên làm tốt công tác tuyên truyền và phát triển đảng viên, bảo đảm về tiêu chuẩn, quy trình; chú trọng phát triển đảng viên trẻ, đoàn viên công đoàn ưu tú, giỏi về chuyên môn nghiệp vụ.

Xây dựng chi uỷ có năng lực, hoạt động có hiệu quả nâng cao vai trò trách nhiệm thường xuyên kiểm tra, giám sát đảng viên chấp hành điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước và quy định của Bộ chính trị về những điều đảng viên không được làm.

 

CHƯƠNG II

TRÁCH NHIỆM, QUYỀN HẠN CỦA CHI UỶ

 

Điều 4. Dự thảo nghị quyết chi bộ và quyết định các chủ trương, biện pháp về công tác xây dựng Đảng; xây dựng củng cố các tổ chức đoàn thể, lãnh đạo và thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở; xây dựng đơn vị, chi bộ trong sạch, vững mạnh.

Xây dựng chương trình công tác hàng tháng, quý, 6 tháng, năm và lãnh đạo thực hiện chương trình công tác đó.

Bàn bạc, thảo luận, quyết định phương hướng mục tiêu xây dựng đơn vị

Lãnh đạo chỉ đạo sơ kết, tổng kết các chuyên đề báo cáo Đảng bộ cấp trên; chuẩn bị nội dung cho các kỳ họp sinh hoạt chi bộ; chuẩn bị các nội dung cho đại hội nhiệm kỳ theo quy định của Điều lệ Đảng.

Xem xét, đề nghị khen thưởng đối với những đảng viên có thành tích xuất sắc, báo cáo kịp thời về trên những đảng viên có vi phạm.

Ban hành, bổ sung và sửa đổi quy chế làm việc của chi ủy.

Điều 5. Phân công trách nhiệm chi uỷ

1. Bí thư chi bộ:

Chịu trách nhiệm trước chi bộ và cấp uỷ cấp trên về toàn bộ hoạt động của chi uỷ, chi bộ; chỉ đạo thực hiện tốt quy chế dân chủ trongtrường học, giữ vững nguyên tắc tập trung dân chủ, giữ mỗi quan hệ với Đảng bộ cấp trên, với Ngànhgiáo dục.

Nắm và chịu trách nhiệm về công tác giáo dục chính trị, tư tưởng cho cán bộ, đảng viên là báo cáo viên của chi bộ; chủ động đề xuất với chi uỷ các biện pháp xây dựng Đảng, xây dựng chi bộ trong sạch, vững mạnh. Chủ động tham gia ý kiến với Ngành về chủ trương sắp xếp, tổ chức bộ máy quản lý, công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt, bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật công chức viên chức trong đươn vị.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất với chi uỷ trong việc tổ chức triển khai, quán triệt, học tập và cụ thể hoá các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước vào hoạt động của chi bộ; xây dựng dự thảo nghị quyết và chương trình hành động thực hiện nghị quyết.

Chủ trì và chuẩn bị nội dung sinh hoạt chi bộ hàng tháng, đúng quy định của Điều lệ Đảng.

Phó bí thư và chi ủy viên: Chịu sự phân công của bí thư. Tham gia cùng bí thư các vấn đề quy hoạch, điều động, bổ nhiệm, miễn nhiệm, kỷ luật, nhận xét, đánh giá đảng viên hàng năm theo quy định.

Thực hiện theo đúng chức năng và quyền hạn chủa phó bí thư và chi ủy viên.

 

CHƯƠNG III

CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC VÀ MỐI QUAN HỆ CÔNG TÁC

Điều 6: Chế độ làm việc

Chi uỷ, chi bộ làm việc theo nguyên tắc tập trung dân chủ, mọi chủ trương, nghị quyết của Chi bộ đều phải được bàn bạc thống nhất trên nguyên tắc thiểu số phục tùng đa số.

Điều hành hội nghị chi bộ, tuỳ tính chất và nội dung của cuộc họp chi uỷ phân công từng uỷ viên phụ trách từng công việc cụ thể.

          Chi bộ sinh hoạt từ 8 đến 10 hàng tháng; Định kỳ họp vào ngày 8, nếu ngày 8 trùng vào ngày thứ bảy, hoặc ngày chủ nhật sẽ dời lại vào ngày thứ hai.

          Giờ họp từ 10 giờ 30 phút; nếu bí thư có đi công tác hoặc hội họp thì dời giờ họp lại trễ hơn sẽ thông báo cho từng đảng viên biết.

Điều 7. Mối quan hệ công tác

1. Đối với cấp uỷ cấp trên trực tiếp:

Chịu sự lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối, định kỳ báo cáo đầy đủ kịp thời hoạt động của chi bộ với Đảng uỷ cấp trên. Đồng thời vận dụng sáng tạo các chỉ thị, nghị quyết của đảng uỷ cấp trên vào tình hình thực tế hoạt động của chi bộ, lãnh đạo, chỉ đạo mang lại hiệu quả thiết thực.

2. Đối với các đoàn thể quần chúng:

Định kỳ hàng, quý hoặc khi có yêu cầu, chi uỷ làm việc với các đoàn thể, nắm tình hình hoạt động của từng đoàn thể để có chủ trương, biện pháp lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời.

CHƯƠNG IV

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 8. Ban chi uỷ chi bộ tổ chức quán triệt hướng dẫn thực hiện quy chế này đến đảng viên trong chi bộ. Trong quá trình thực hiện nếu có những vấn đề phát sinh thì chi uỷ, chi bộ xem xét bổ sung, điều chỉnh cho phù hợp.

Điều 9. Chi uỷ thường xuyên kiểm tra việc thực hiện quy chế. Quy chế này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận                                                                    BÍ THƯ

- Đảng ủy phường

       - Lưu chi bộ                                                      Lê Thị Thúy Phượng

                                                                          

 

 
<< Bắt đầu < Lùi 1 2 3 4 5 6 7 Tiếp theo > Cuối >>

JPAGE_CURRENT_OF_TOTAL

Hỗ trợ trực tuyến

Hiệu trưởng
Giáo viên

Video Tiêu biểu

Developed by JoomVision.com

Liên kết Website

music

Please update your Flash Player to view content.